Giỏ hàng

Tất cả tin tức

Tìm hiểu về phương pháp cắt tiện đứt và những lưu ý khi tiện cắt đứt

Tìm hiểu về phương pháp cắt tiện đứt và những lưu ý khi tiện cắt đứt

Đăng bởi: Đinh Văn Chung   |   17/09/2022

Quá trình tiện cắt đứt chủ yếu được thực hiện bởi các máy tiện cấp phôi thanh nhằm sử dụng trong quá trình sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên đây chỉ ...

Đọc thêm
Hotline 0348 988 488 Hotline 0911 988 488