Giỏ hàng

1. Tài liệu linh kiện khuôn mẫu      |      2. Tài liệu linh kiện tự động hóa      |      3. Tài liệu Cam kẹp, Đồ gá JIG

      

Tài Liệu Kiến Thức Cơ Khí Tổng Hợp: Pw "cokhihth"

1.Tổng quan về KHVL và CNVL (CokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1zNRUb1j1QQJ0jOxjWw9ehWGS2cVc9JCX/view?usp=sharing

2. Công nghệ xử lý nhiệt vật liệu (CokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1F-bcG8Ve4-Prv94WgiRVIUQ-hBVecnX6/view?usp=sharing

3. Tinh thể học vật liệu (CokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1_De6NQ1Up7IWE0jzOGP36PtHQvAIWhJH/view?usp=sharing

4. Máy đo toạ độ không gian 3 chiều_VN

https://drive.google.com/file/d/1ScuJRpetGIA9agztxXuWhSdTOU8RFCTL/view?usp=sharing

5. Kiến thức vật liệu polime (CokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1nz7VeGhx1_CIRGcmXPEYPWYjY3Ksw24I/view?usp=sharing

6. Kiến thức vật liệu composite (cokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1xxpTqG6KlY0gZD9l7nQhB9cJXa9MIGxm/view?usp=sharing

7.Kiến thức vật liệu gốm (cokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1LAyvBihExXOjs7SBtCxK4rN05rFhQIv-/view?usp=sharing

8. Kiến thức vật liệu kim loại (cokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1b2685fvUA4xIvxz4QSQmGnBLgQmb-zrG/view?usp=sharing

9. Lập trình NX Cam (cokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1nqJ864jX6p4UEgPNs7qCaI0q4vhK88eX/view?usp=sharing

10. Công nghệ xử lý bề mặt (cokhiHTH)

https://drive.google.com/file/d/1e02XOrbtFJFE9C67lobLcVeGjyfKI3rr/view?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Công nghiệp và Dịch vụ HTH

Địa chỉ: A19, ô 12 Khu A Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:0911988488

Email: info@cokhihth.com.vn

Website: https://cokhihth.com.vn

Hotline 0348 988 488 Hotline 0911 988 488