Giỏ hàng
Phần 2: 120+ Những từ vựng chuyên nghành về cơ khí chế tạo khuôn mẫu

Phần 2: 120+ Những từ vựng chuyên nghành về cơ khí chế tạo khuôn mẫu

Đăng bởi: Đinh Văn Chung   |   16/08/2022

STT   Từ vựng   Nghĩa của từ

1      Fabrication      Sản xuất

2      Breaking down     Sự hư hỏng

3      Method     Phương pháp

4      The advantage of this method     Ưu thế của phương pháp

5      Relatively straightforward     Một cách tương đối đơn giản

6      Individual parts          Bộ phận riêng lẻ

7 Harden Độ bền 

8 Smaller pieces Các chi tiết nhỏ

9 Distort Biến dạng

10 Oversize Kích thước lớn

11 Hardening process Quá trình biến cứng

12 Polishing if needed Mài bóng theo yêu cầu

13 Electrodischarge Machining Gia công phóng điện

14 Spark erosion Sự ăn mòn do điện

15 Cavities, cores and punches Lỗ, lõi và phôi

16 Complex cavity Lỗ (hốc) phức tạp

17 Electrode Điện cực

18 Machine a cavity Gia công lòng khuôn

19 Spark machined cavity Bắn điện lòng khuôn đã gia công

20 Cavity machining with EDM Gia công cắt dây lòng khuôn

21 Workpiece Phôi

22 Dielectric fluid Dung dịch điện môi

23 Form Hình dạng, tạo hình

24 Refined Được tinh chế

25 Paraffin Dầu lửa

26 Similar hydrocarbon Các đồng dạng của hydrocabon

27 High electrical potential Điện áp dòng điện cao

28 Each impulse Xung điện

29 Melts or evaporates Nóng chảy hoặc bay hơi

30 Temperatures reaching Nhiệt độ đạt được

31 Spark gap Khe hở phóng điện

32 Varies Dao động

33 Purpose Đạt hiệu quả, mục đích

34 Lower energy Giảm năng lượng

35 Finer finishes Mặt gia công mịn hơn

36 Coarser finish Mặt gia công thô hơn

37 Faster material removal Loại bỏ vật liệu nhanh hơn

38 The necessary electrical Tính dẫn điện

39 Mechanical and thermal properties Tính cơ học và chịu nhiệt tốt

40 Alloyed electrodes Hợp kim điện cực

41 Copper–tungsten Đồng và von fram

42 Minimise Giảm mức tối thiểu

43 The electrical conductivity Độ dẫn điện

44 Resistance to wear Chống lại quá trình mòn

45 Cams Cam

46 Spur gears Bánh răng trụ

47 Helical gears Bánh răng côn

48 Worms Bánh cóc

VIẾT BÌNH LUẬN:
Hotline 0348 988 488 Hotline 0911 988 488