Giỏ hàng
Phần 1: Kiến thức về đúc ép nhựa và quy trình sản xuất bằng khuôn ép nhựa

Phần 1: Kiến thức về đúc ép nhựa và quy trình sản xuất bằng khuôn ép nhựa

Đăng bởi: Đinh Văn Chung   |   18/07/2022

Phần 1: Kiến thức về đúc ép nhựa và quy trình sản xuất bằng khuôn ép nhựa

Đúc ép nhựa là gì?

Khuôn ép nha - Plastic molds

Có rt nhiu loi khuôn và phương pháp đúc khác nhau.

Sau đây, chúng tôi s mô phng loi khuôn ép nha cơ bn đang được yêu cu thiết kế nhiu nht hin nay.

Đúc ép phun s dng khuôn nha là mt phương pháp sn xut thích hp cho sn xut hàng lot. Ngoài, các sn phm khác nhau như ni tht ô tô, thiết b gia dng và nhu yếu phm hàng ngày... được làm t nha. Vì vy kiến ​​thc v nha và khuôn mu là điu không th thiếu đối vi nhng người thiết kế khuôn mu sn phm.

Quy trình sản xuất bằng khuôn nhựa

 Có một số phương pháp đúc để sản xuất các sản phẩm nhựa, nhưng ở đây chúng tôi sẽ giải thích về phương pháp ép phun điển hình nhất và các loại khuôn của nó.

Ép phun là một phương pháp đúc trong đó vật liệu nhựa nóng chảy được đưa vào khuôn, làm nguội và đông đặc, sau đó đưa ra khỏi khuôn để tạo thành sản phẩm.

Một sản phẩm nhựa được hoàn thành trong tất cả bốn bước được chi tiết bên dưới.

Quy trình 1: Kẹp chặt khuôn

  Khuôn đã mở sẽ được đóng lại bằng thiết bị kẹp khuôn.

Quy trình 2: Đổ đầy nhựa

  Nhựa nóng chảy được đổ đầy vào khuôn rồi đóng lại bằng máy ép phun. Vít đẩy nhựa (hình mũi khoan) di chuyển trong quá trình lấp đầy. “Con vít” có vai trò đẩy nhựa vào lòng khuôn.

Quy trình 3: Làm nguội Làm nguội các sản phẩm đúc khuôn

  Sau khi nhựa được làm đầy, thì nhựa sẽ được làm nguội trong khuôn trong một thời gian nhất định.

Quy trình 4: Loại bỏ sản phẩm đúc

  Sau khi làm nguội xong, mở khuôn và lấy sản phẩm đã đóng khuôn ra. (Các sản phẩm được tạo ra bằng khuôn được gọi là sản phẩm đúc)

Sản phẩm nhựa được đúc bằng quy trình trên.

Máy ép phun là một loại máy làm đầy khuôn bằng nhựa nóng chảy. Máy ép phun bao gồm bộ phận kẹp khuôn để gắn khuôn và bộ phận ép để rót nhựa.

Khuôn đúc ép nhựa

  Trong quá trình ép nhựa, cần phải đặt ra các điều kiện khác nhau đối với máy ép và khuôn để có thể tạo ra một sản phẩm đẹp không bị lỗi.

Có nhiều loại vật liệu nhựa khác nhau được đúc. Vì nhiệt độ nóng chảy khác nhau tùy thuộc vào loại nhựa, nên cần thiết lập các điều kiện chi tiết như "nhiệt độ máy ép phun", "nhiệt độ khuôn", "tốc độ phun". Những điều kiện này không chỉ ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến các tính chất cơ học của sản phẩm.

Ép phun có thể tạo ra một số lượng lớn sản phẩm, nhưng chất lượng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện, vì vậy cần phải kiểm soát kỹ năng và chất lượng của người sản xuất.

VIẾT BÌNH LUẬN:
Hotline 0348 988 488 Hotline 0911 988 488